Dzisiaj jest niedziela, 24 kwietnia 2017 r. 113 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów metalowych.
Data utworzenia: 21.04.2017

ZGKiM/D/1/04/2017 Malbork, 21.04.2017


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/04/2017. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - w zakresie zadania nr 2 - Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów.
Data utworzenia: 13.04.2017

ZGKiM/D/1/03/2017
Malbork, 13.04.2017


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2017. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów.


Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów metalowych.
Data utworzenia: 13.04.2017

Malbork, 13.04.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/04/2017. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów metalowych.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części, w zakresie zadania nr 1 - Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów.
Data utworzenia: 12.04.2017

ZGKiM/D/1/03/2017
Malbork, 11.04.2017


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2017. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów.


Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów. Odpowiedzi na pytania.
Data utworzenia: 04.04.2017

Malbork, dnia 04.04.2017 r.

Znak sprawy: ZGKiM/D/1/03/2017

WYJAŚNIENIA
na zapytania Wykonawców w sprawie SIWZ

Powołując się na art. 38 " Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych", w związku z zapytaniami wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówieni pt. "Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów" Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez oferentów pytania:


Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów.
Data utworzenia: 30.03.2017

Malbork, 30.03.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2017. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów.


Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.
Data utworzenia: 23.02.2017

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/01/2017. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.


Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego. Odpowiedzi na pytania.
Data utworzenia: 13.01.2017

ZGKiM/U/1/01/2017 Malbork, 13.01.2017


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/01/2017. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.


Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.
Data utworzenia: 10.01.2017

Malbork, 10.01.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/01/2017. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.


Usługi dozoru i ochrony mienia. Zawiadomienie o wyborze.
Data utworzenia: 29.12.2016

ZGKiM/U/1/12/2016
Malbork, 29.12.2016


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/12/2016. Nazwa zadania: Usługi dozoru i ochrony mienia.


Usługi dozoru i ochrony mienia.
Data utworzenia: 22.12.2016

Malbork, 22.12.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/12/2016. Nazwa zadania: Usługi dozoru i ochrony mienia.


Dostawa pojazdu specjalistycznego – koparki kołowej – w formie leasingu operacyjnego. Zawiadomienie o wyborze.
Data utworzenia: 31.08.2016

ZGKiM/D/1/08/2016
Malbork, 31.08.2016

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/08/2016. Nazwa zadania: Dostawa pojazdu specjalistycznego – koparki kołowej – w formie leasingu operacyjnego.


Dostawa pojazdu specjalistycznego – koparki kołowej – w formie leasingu operacyjnego. Odpowiedzi na pytania.
Data utworzenia: 29.08.2016

ZGKiM/D/1/08/2016
Malbork, 29.08.2016


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/08/2016. Nazwa zadania: Dostawa pojazdu specjalistycznego – koparki kołowej – w formie leasingu operacyjnego.


Dostawa pojazdu specjalistycznego – koparki kołowej – w formie leasingu operacyjnego.
Data utworzenia: 24.08.2016

Malbork, 24.08.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/08/2016. Nazwa zadania: Dostawa pojazdu specjalistycznego – koparki kołowej – w formie leasingu operacyjnego.


Dostawa pojazdu specjalistycznego – koparko-ładowarki – w formie leasingu operacyjnego. Zawiadomienie o wyborze oferty.
Data utworzenia: 30.03.2016

ZGKiM/D/1/03/2016
Malbork, 30.03.2016


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2016. Nazwa zadania: Dostawa pojazdu specjalistycznego – koparko-ładowarki – w formie leasingu operacyjnego.


Dostawa pojazdu specjalistycznego – koparko-ładowarki – w formie leasingu operacyjnego. Odpowiedzi na pytania.
Data utworzenia: 24.03.2016

ZGKiM/D/1/03/2016
Malbork, 25.03.2016


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2016. Nazwa zadania: Dostawa samochodu specjalistycznego – koparko-ładowarki – w formie leasingu operacyjnego.


Dostawa pojazdu specjalistycznego – koparko-ładowarki – w formie leasingu operacyjnego.
Data utworzenia: 23.03.2016

Malbork, 23.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2016. Nazwa zadania: Dostawa pojazdu specjalistycznego – koparko-ładowarki – w formie leasingu operacyjnego.


Sukcesywna dostawa betonu zwykłego z kruszywa naturalnego. - Zawiadomienie o wyborze.
Data utworzenia: 16.02.2016

ZGKiM/D/2/02/2016
Malbork, 2016-02-16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/2/02/2016. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.


Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów betonowych niezbrojonych. - Zawiadomienie o wyborze
Data utworzenia: 16.02.2016

ZGKiM/D/1/02/2016
Malbork, 2016-02-16


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/02/2016. Nazwa zadania: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów betonowych niezbrojonych.


Sukcesywna dostawa betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.
Data utworzenia: 08.02.2016

Malbork, 2016-02-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/2/02/2016. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.


Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów betonowych niezbrojonych.
Data utworzenia: 08.02.2016

Malbork, 2016-02-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/02/2016. Nazwa zadania: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów betonowych niezbrojonych.


Sukcesywna sprzedaż Oleju Napędowego. - Zawiadomienie o wyborze.
Data utworzenia: 15.01.2016

ZGKiM/U/1/01/2016
Malbork, 15.01.2016


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/01/2016. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.


Sukcesywna sprzedaż Oleju Napędowego. - Odpowiedzi na pytania.
Data utworzenia: 13.01.2016

ZGKiM/U/1/01/2016
Malbork, 13.01.2016


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/01/2016. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.


Sukcesywna sprzedaż Oleju Napędowego.
Data utworzenia: 07.01.2016

Malbork, 07.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/01/2016. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM