Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Informacje o zakładzie.


Charakterystyka produktów (usług) ZGKiM w Malborku
Spółka z o.o. :


Obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Spółka z o.o. prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

gospodarka mieszkaniowo-komunalna - ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. administruje obiekty mieszkaniowe na terenie miasta Malborka.
W ramach tego zarządu Zakład nadzoruje i koordynuje bieżącą eksploatację zasobów komunalnych, ich stan sanitarny, wykorzystywanie budynków, lokali, urządzeń i terenów, sprawuje nadzór nad poziomem świadczeń dodatkowych dostarczanych lokatorom i użytkownikom przez inne jednostki oraz utrzymuje porządek i czystość na terenie administrowanych posesji.

oczyszczanie miasta - w zakresie usług oczyszczania miasta Zakład zajmuje się wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz letnim i zimowym utrzymaniem czystości i przejezdności ulic i placów na terenie Malborka. ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. świadczy usługi wywozu odpadów stałych od mieszkańców i instytucji zlokalizowanych na terenie gmin Nowy Staw, Lichnowy, Miłoradz, Stare Pole, Malbork (gmina i miasto). W ramach usług wywozu odpadów ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. zapewnia własne kontenery i pojemniki do gromadzenia nieczystości. Od 1994 roku Zakład prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

drogownictwo (drogi miejskie i powiatowe) - usługi w ramach drogownictwa obejmują realizację zleceń z zakresu budowy chodników oraz gminnych i miejskich dróg dojazdowych, a także prace związane z utrzymaniem nawierzchni już istniejących (remonty, modernizacje, przebudowy, naprawy poawaryjne).
Do zadań Zakładu należy również pionowe i poziome oznakowanie dróg i dekoracja miasta.

utrzymanie zieleni miejskiej - tereny obsługiwane przez Zakład to głównie nieużytki i łąki, a także trawniki, tereny parkowe i zieleń przyuliczna, na których prowadzone są prace pielęgnacyjne (koszenie, grabienie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, sadzenie, sianie, cięcie drzew i krzewów) oraz konserwacyjne.
W okresie zimowym do obowiązków ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. należy odśnieżanie infrastruktury znajdującej się na miejskich terenach zielonych (ciągi piesze, schody, ławki, miejsca pamięci narodowej).

usługi pogrzebowe - ZGKiM w Malborku Spółka z o.o.
oferuje takie usługi jak: kopanie i zasypanie grobu, przygotowanie ciała do eksportacji, transport, dezynfekcja karawanu i chłodni, obsługa pogrzebu, dowóz księdza, wykonanie tabliczki, wynajem sali do ubrania, ekshumacja, pochówek w grobowcu, zaangażowanie autokaru, różaniec w kaplicy, przechowanie ciała.
Do podstawowych obowiązków ZGKiM w Malborku Spółka z o.o.
należy ponadto administrowanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Malborka.

robotami publicznymi i działalnością pomocniczą.

Zobacz ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. z lotu ptaka !
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w Malborku
Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82 -200 Malbork
tel/fax: (55) 629-86-00
e-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl


   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM