Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


                  Komunikat.
Program restrukturyzacji zadłużenia


UMORZENIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH


Szanowni Państwo!


Od dnia 4 sierpnia 2017 r zacznie obowiązywać Uchwała Nr XXXII/329/2017 Rady Miejskiej w Malborku z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2017-2020”


Wypowiadanie umowy o wywóz nieczystości.

Wychodząc naprzeciw klientowi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Eko-Standard w Malborku informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje możliwość złożenia wypowiedzenia umowy o wywóz nieczystości drogą elektroniczną.


Komunikat.

Przypomina się że wnoszona opłata za grób i rezerwację miejsca pod grób obejmuje okres 20 lat.
Po tym okresie bez wezwania zarządcy cmentarza należy ponownie opłacić miejsce za istniejący już grób, lub za miejsce rezerwowane według cen obowiązujących w danym roku zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta Malborka.
W przypadku nie uiszczenia wyżej wymienionych opłat miejsce może być udostępnione innej osobie.
Postępowanie takie wynika z przepisów ustawy z dnia 31.01.1959r.
o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych ( Dz. U. Nr 23 poz. 295 z 2000 roku z późniejszymi zmianami ), która w art. 7 ust. 2 stwierdza:
" Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu
i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnawiane."
W związku z powyższym prosi się o regulowanie zaległych opłat
w biurze cmentarza.Komunikat

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Spółka
z o.o. oferuje do sprzedaży powierzchnię reklamową w książeczkach opłat. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.Komunikat

INFORMACJA O ŚWIADCZENIU DODATKOWYCH USŁUG

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Spółka
z o.o. informuje zainteresowane osoby o świadczeniu usług
w zakresie porządkowania mogił i miejsc rezerwowanych. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik biura kaplicy przedpogrzebowej.

Zamawianie i realizacja usług

1. Po otrzymaniu zgłoszenia lokalizujemy miejsce pochówku
w obecności zleceniodawcy lub nasz pracownik odwiedzi grób na podstawie uzyskanych informacji.
2. Przy grobie uzgadniamy zakres wykonywanej usługi, wyceniamy
i określamy termin jej wykonania.
3. Wypełniamy formularz podpisany przez zleceniodawcę i naszego pracownika.
4. W uzgodnionym terminie następuje odbiór wykonanej usługi na miejscu
i zleceniodawca dokonuje wpłaty gotówkowej w biurze na terenie Cmentarza Komunalnego.
5. Usługa może być również wykonana na podstawie zlecenia telefonicznego i płatna przelewem.

Oferta
Komunikat

LOKATORZE PAMIĘTAJ !!!


- czynsz i świadczenia należy wpłacać do 10-tego każdego miesiąca z góry.
- Stan podliczników wody należy podawać do końca każdego półrocza.


   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM