Dzisiaj jest piątek, 23 lutego 2018 r. 54 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 


Przetarg nieograniczony na najem lokali.
Data utworzenia: 01.02.2018

Burmistrz Miasta Malborka organizuje przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

1) ul. Mickiewicza 36/2 wadium 300 zł
2) ul.Gen.Maczka 19-21/1(garaż) wadium 200 zł
3) ul. Reymonta 26 (garaż) wadium 200 zł
4) ul.Gen.de Gaullea 95-96 (garaż) wadium 200 zł
5) ul. Mickiewicza 82 (garaż) wadium 200 zł


Cena wywoławcza czynszu za1m2 powierzchni użytkowej wynosi:

- Mickiewicza 36/2 (32,00m2) 2,30zł/m2 + 23% VAT
- Gen. Maczka 19-21/1+C.O (42,60m2) 2,00zł/m2 + 23% VAT
- ul. Reymonta 26 (20,00m2) 4,00zł/m2 + 23% VAT
- ul.Gen.de Gaullea 95-96 (13,86m2) 5,00 zł/m2 + 23% VAT
- ul. Mickiewicza 82 (18,50m2) 8,00zł/m2 + 23% VAT


Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. organizuje przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy:

1) Al. Wojska Polskiego 520 (19,00m2 ) wadium 500 zł
- Al. Wojska Polskiego 520 (19,00m2 ) 4,00zł/m2 + 23% VATPrzetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 13.02.2018r roku w świetlicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. przy ul.Gen. de Gaulle’a 70 o godzinie 11.30
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 629-86-15
Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu wpłacić wadium w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o od godziny 9.00 do 11.00
W dniu przetargu od godziny 8.00 do 9.00 będzie można oglądać przedmiotowy lokal.
Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy. Z treścią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w ZGKiM Sp.z o.o pokój nr 10. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM