Dzisiaj jest wtorek, 24 maja 2017 r. 143 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 


Przetarg nieograniczony na najem lokali.
Data utworzenia: 28.04.2017

Burmistrz Miasta Malborka organizuje przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

1) Stare Miasto 21/6 wadium 300 zł
2) Stare Miasto 21/18 wadium 300 zł
3) Stare Miasto 21/19 wadium 300 zł
4)17 Marca 42B wadium 300 zł
5) Mickiewicza 36/2 wadium 300 zł
6) Al. Wojska Polskiego 52 usługi medyczne,pokrewne wadium 300 zł
7) ul. E. Orzeszkowej 12A (garaż) wadium 200 zł

Lokale przy ul. Stare Miasto 21 umowy na czas określony do 31.03.2019r.

Cena wywoławcza czynszu za1m2 powierzchni użytkowej wynosi:
- Stare Miasto 21/ 6 (17,50m2) 4,00zł/m2 + 23% VAT
- Stare Miasto 21/18 (86,00m2) 3,20zł/m2 + 23% VAT
- Stare Miasto 21/19 (29,00m2) 3,50zł/m2 + 23% VAT
- 17 Marca 42B (108,00m2) 2,50zł/m2 + 23% VAT
- Mickiewicza 36/2 (32,20m2) 3,00zł/m2 + 23% VAT
- Al. Wojska Polskiego 52 (40,03m2) 5,00zł/m2 + 23% VAT
- E. Orzeszkowej 12A (19,00m2) 5,00zł/m2 + 23% VAT

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. organizuje przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy:

1) Al. Wojska Polskiego 520 (19,00m2 ) wadium 500 zł
- Al. Wojska Polskiego 520 (19,00m2 ) 4,00zł/m2 + 23% VAT
2) M. Konopnickiej 6/13 usługi medyczne i pokrewne wadium 500 zł
- M. Konopnickiej 6/13(51,35m2 ) 10,00zł/m2 + 23% VAT

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 16.05.2017r roku w świetlicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. przy ul.Gen. de Gaulle’a 70 o godzinie 11.30
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 629-86-15
Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu wpłacić wadium w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o od godziny 9.00 do 11.00
W dniu przetargu od godziny 8.00 do 9.00 będzie można oglądać przedmiotowy lokal.
Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy. Z treścią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w ZGKiM Sp.z o.o pokój nr 10. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM