Dzisiaj jest sobota, 16 grudnia 2017 r. 350 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 


Przetarg nieograniczony na najem lokali.
Data utworzenia: 24.11.2017

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. organizuje przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy:

ul. Orzeszkowej 6 w Malborku.


Cena wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi:

powierzchnia użytkowa 71 m2 x 6,50 zł/m2 + 23% VAT.
wadium w wysokości 500 zł


Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 roku w świetlicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. przy ul. Gen. de Gaulle’a 70 o godzinie 11.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 629 86 09.

Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu wpłacić wadium w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od godziny 9.00 do 10.30.

W dniu przetargu od godziny 8.00 do 9.00 będzie można oglądać przedmiotowy lokal.

Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy.
Z treścią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w ZGKiM Sp. z o.o. pokój nr 10.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM