Dzisiaj jest sobota, 22 kwietnia 2018 r. 111 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 


Dział Usług Komunalnych.
Harmonogramy wywozu śmieci w roku 2018


Miasto Malbork:
Dzielnice: Kałdowo, Piaski oraz ulice: Narutowicza, Warecka, Mazurów, Kościuszki - POBIERZ
Dzielnice: Śródmieście, Południe, Nowa Wieś - POBIERZ
Dzielnice: Wielbark, Czwartaki oraz ulice Armii Krajowej, 500-Lecia - ulice przyległe - POBIERZ

Harmonogramy dla gmin:
Malbork - POBIERZ
Stare Pole - POBIERZ
Lichnowy - POBIERZ

Termin zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych gminach:

07.04.2018 r. - Gmina Malbork

14.04.2018 r. - Stare Pole

21.04.2018 r. - Lichnowy
Informacja o segregacji odpadów na terenie miasta Malbork: POBIERZEKO STANDARD to marka utożsamiająca najwyższą jakość usług w zakresie szeroko pojętego utrzymania czystości, która narzuca jednocześnie ambitne standardy ekologiczne i środowiskowe. Wykwalifikowana kadra, wysokiej klasy sprzęt, ekologiczne technologie, gospodarowanie "W zgodzie z naturą˝", pozwalają zaliczyć nas do czołówki podmiotów świadczących usługi utrzymania czystości.Wywóz nieczystości stałych Wywóz nieczystości płynnych


Oczyszczanie ulic i placów Zimowe oczyszczanie szlaków komunikacyjnych
Dział zajmuje się świadczeniem usług w zakresie:

odbiór stałych i płynnych odpadów komunalnych w gminach Malbork, Miłoradz, Stary Targ, Stare Pole.
utylizacja i składowanie stałych odpadów na bezpiecznym dla środowiska środowisku
selektywna zbiórka surowców wtórnych
całoroczne oczyszczanie szlaków komunikacyjnych i placów
likwidacja dzikich wysypisk
obsługa porządkowa imprez sportowych, festynów i koncertów
utrzymywanie trawników i terenów zielonych
dzierżawom pojemników komunalnych do wywozu nieczystości.Jeżeli nie masz co zrobić z odpadami które wytwarzasz - zgłoś się do naszego działu gdzie fachowo możesz:

Uzyskać fachową informację
Podpisać stałą umowę o kompleksowe świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości niekomunalnych (wynajmu pojemnika lub kontenera do gromadzenia odpadów, transportu i unieszkodliwiania).

Pojemnik ocynkowany o poj. 110 litrów przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych.
Pojemniki plastikowe odporne na uderzenia o poj. 120 i 240 litrów przeznaczone przede wszystkim na odpady komunalne.
Pojemnik plastikowy i ocynkowany o poj. 1100 litrów.
Kontener na odpady komunalne o poj. 7 m3.
Udzieliďż˝ zlecenia na przechowanie lub odbiór odpadów surowcowych typu:
- makulatura, szkło, plastik, tworzywo sztuczne, folia itp. Pojemniki do zbiórki surowców wtórnych.Udzielić zlecenia na usługi:
- wynajmu kontenera na gruz lub ziemię
- ręcznego załadunku, transportu odpadów i ich utylizacji
- zamiatanie mechaniczne
- innej związanej z utrzymaniem czystości i porządku wraz z usuwaniem odpadów.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat zaległości w płatnościach za usługi, uzgodnić saldo rozrachunkowe, zadzwoń pod numer tel. (55) 629 86 24 lub zgłoś się osobiście do naszego działu.

Prowadzimy usługi w zakresie zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych, które gromadzimy a następnie odstawiamy do zakładów które zajmują się ich utylizacją. Należności za wykonane usługi wywozu i utylizacji odpadów przyjmowane są w kasie w dni robocze w godzinach 8 - 14.

Jeżeli chcesz kupić worek na odpady komunalne możesz to zrobić w naszym zakładzie lub u kierowcy samochodu śmieciarki.

Ponadto dział zajmuje się:

- zawieraniem i aneksowaniem umów
- prowadzeniem ewidencji kontenerów
- wystawianiem faktur za świadczone usługi
- regulacją należności, prowadzaniem ewidencji wpłat.


ZGKiM
EKO STANDARD

ul. Gen. De Gaulle'a 70
82-200 Malbork
tel. (55) 629 86 24
e-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK - Miasto Malbork


Informujemy, że Miasto Malbork od dnia 01 lipca 2013 r. uruchomiło dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. przy ul. Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork.
Sposób świadczenia usług:
1. PSZOK służy wyłącznie do odbioru odpadów selektywnie zebranych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. PSZOK jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. W soboty, w godzinach od 9:00 do 12:00.
3. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie z nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy, odpady selektywnie zebrane takie jak: chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, odpady rozbiórkowe i budowlane, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.
5. W przypadku dostarczenia odpadów budowlano - rozbiórkowych w formie zmieszanej, mieszkaniec jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust 9.
6. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.
7. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane w sposób wskazujďż˝cy rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać.
8. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie i pobrać opłatę według cennika, o którym mowa w ust. 9.
9. Operator PSZOK umieszcza cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK na wjeździe do PSZOPK oraz na swojej stronie internetowej. Cennik będzie także dostępny na stronie internetowej urzędu miasta.
10. Punktami selektywnej zbiórki przeterminowanych leków są wytypowane apteki:

a) "MEDERI PLUS", ul. Kotarbińskiego 10, Malbork
b) "ZAMKOWA", ul. Jasna 10, Malbork
c) "MALBORSKA", ul. Słowackiego 75, Malbork
d) "MELISA", ul. Michałowskiego 23C, Malbork
e) "Południe", ul. Konopnickiej 23, Malbork
f) "Kałdowo", ul. Solskiego 1, Malbork
g) "GEMINI", ul. Kościuszki 48, Malbork
h) "APTEKA ŚW. JANA", ul. Konopnickiej 12, Malbork
i) "APTEKA EURO-PHARM", ul. Kościuszki 40, Malbork
j) "Alba" ul. Słowackiego 71/1, Malbork
k) "APTEKA MEDICAL", ul. Dworcowa 17, Malbork
l) "APTEKA DR.MAX", ul. Kościuszki 16, Malbork
m) APTEKA ul. Chopina 3, Malbork
Informacja o Punkcie Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Malbork: POBIERZ


   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM