Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK
Informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. od dnia 15 października 2011 r. uruchomił pierwszy w mieście punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W punkcie mieszkaniec może bezpłatnie oddawać:


1. Opakowania z papieru i tektury – w tym m. in. kartony opakowaniowe, torby papierowe,
2. Papier i tektura – m. in. gazety, reklamy, książki, tektura, worki papierowe, papier biurowy, zeszytu,
3. Opakowania z tworzyw sztucznych – butelki po napojach, butelki po środkach czystości, worki i folie,
4. Tworzywa sztuczne – m. in. miski, wiaderka, donice, tace, rury PCV,
5. Opakowania ze szkła – butelki szklane, słoiki,
6. Opakowania wielomateriałowe – m. in. kartony po sokach, mleku,
7. Metale – m. in. puszki po napojach, puszki po konserwach, nakrętki od napojów i słoików,
8. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kompletne, niesprawne).
9. Zużyte baterie i akumulatory,
10. Odpady ulegające biodegradacji – m. in. odpady zielone (liście, trawy, gałęzie),
11. Odpady wielkogabarytowe – m. in. meble,
12. Odpady z rozbiórek i remontów – m. in. gruz ceglany, beton, tynki, wyposażenie z ceramiki,
13. Drewno,
14. Przeterminowane chemikalia – m. in. farby, tusze, kleje, lepiszcza nie zawierające substancji niebezpiecznych, detergenty nie zawierające substancji niebezpiecznych,


Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00, a w soboty w godz. 9:00 do 12:00.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: (55) 647-46-57, (55) 647-90-38 w.124

Oddając odpady w punkcie masz gwarancję właściwego postępowania z odpadem i przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego.

Zapraszamy.

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM