Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów. Odpowiedzi na pytania.
Data utworzenia: 04.04.2017


Malbork, dnia 04.04.2017 r.

Znak sprawy: ZGKiM/D/1/03/2017

WYJAŚNIENIA
na zapytania Wykonawców w sprawie SIWZ

Powołując się na art. 38 " Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych", w związku z zapytaniami wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówieni pt. "Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów" Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez oferentów pytania:

Pytanie nr. 1
Mając na uwadze postanowienia SIWZ wnoszę o wskazanie przez Zamawiającego kolorystyki pojemników, jaka będzie żądana przy dostawie nowych pojemnikówna odpady komunalne odpowiednio o pojemności 120 litrów (350 sztuk) 240 litrów ( 150 sztuk) oraz o pojemności 1100 l (łącznie 300 sztuk).

Odpowiedz na pytanie nr. 1
Zamawiający w ramach postępowania przewiduje następujące kolory i ilości pojemników:
1. Pojemniki na odpady komunalne o pojemności 1100 l. z dzieloną klapą w ilości 100 sztuk w kolorze grafitowym.
2. Pojemniki na odpady komunalne o pojemności 1100 l. w ilości 50 sztuk w kolorze grafitowym oraz 150 sztuk w kolorze brązowym.
3. Pojemniki na odpady komunalne o pojemności 240 l. w ilości 50 sztuk w kolorze grafitowym oraz 100 sztuk w kolorze brązowym.
4. Pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120 l. w ilości 250 sztuk w kolorze grafitowym oraz 100 sztuk w kolorze brązowym.

Pytanie nr. 2
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 l. z płaską niedzieloną pokrywą, w ilości 100 sztuk?

Odpowiedz na pytanie nr. 2
Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości z uwagi na brak możliwości dzielenia wcześniej ogłoszonych zadań i ich zakresu.

Pytanie nr. 3
W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe proszę o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez "dzieloną klapę".

Odpowiedz na pytanie nr. 3
Zamawiający poprzez dzieloną klapę rozumie klapę pojemnika dzieloną i unoszoną w części lub całości. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwić mieszkańcom unoszenie klapy poprzez mniejszy ciężar unoszonej klapy. Zamawiający zdecydował się na taki rodzaj klap ze względu na prośby mieszkańców związanych z wymianą pojemników z ciężką płaską niedzieloną klapą na pojemniki z dzieloną klapą która ułatwia wrzycanie śmieci do pojemników zwłaszcza osobom starszym oraz dzieciom.
Pytanie nr. 4
W przypadku niewyrażenia zgody na alternatywne rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę w Pytaniu 2, proszę o wskazanie, którzy producenci zgodnie z wiedzą Zamawiającego, posiadają w swojej ofercie pojemniki z dzieloną klapą?

Odpowiedz na pytanie nr. 4
Zamawiający nie ma wiedzy na temat producentów którzy zajmują się produkcją pojemników znajdujących się w opisie przedmiotu zamówienia jako pojemniki z dzieloną klapą. Zamawiający w związku z społecznym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na tego rodzaju produkt oraz wstępną orientacją dostępności produktu na rynku polegającą na sprawdzeniu czy tego rodzaju pojemniki występują na rynku, postanowił zawrzeć w prowadzonym postępowaniu produkt tego rodzaju. Producentów zajmujących się produkcją w/w pojemników wskaże niniejsze postępowanie.

Pytanie nr. 5
W opisie przedmiotu zamówienia, rozdział III, zadanie nr II, p-kt 1. SIWZ, zamawiający wymaga dostawy pojemników 1100 l. z dzieloną klapą.
Czy zamawiający wymaga aby klapa pojemnika była dzielona na całej swojej szerokości oraz posiadała boczne listwy (uchwyty) do jej otwierania, tak aby umożliwiało to jej otwarcie nie tylko z przodu ale również stojąc z boku pojemnika?

Odpowiedz na pytanie nr. 5
Zamawiający nie wymaga aby klapa pojemnika dzielona była na całej swojej szerokości oraz nie wymaga by pojemnik posiadał boczne listwy (uchwyty) do jej otwierania stojąc również z boku pojemnika. Zamawiający wymaga nastomiast aby każda otwierana część klapy wyposażona była w uchwyt lub listwę do jej swobodnego otwarcia.

Pytanie nr. 6
W opisie przedmiotu zamówienia, rozdział III, zadanie nr II, p-kt 1-4. SIWZ, zamawiający wymaga aby pojemniki były zgodne z normą PN-EN840 i posiadały atest PZH.
Czy zamawiający wymaga aby pojemniki posiadały również certyfikat wytrzymałościowy RAL GZ 951/1 wytłoczony na pojemniku lub certyfikat równoważny wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających równoważność dla certyfikatu RAL GZ951/1, zgodnie z listą kontrolną opublikowaną na stronie www.ggawb.org?

Odpowiedz na pytanie nr. 6
Zamawiający wymaga aby pojemniki posiadały również certyfikat wytrzymałościowy RAL GZ 951/1 wytłoczony na pojemniku lub certyfikat równoważny wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających równoważność dla certyfikatu RAL GZ 951/1, zgodnie z listą kontrolną opublikowaną na stronie www.ggawb.org.

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM