Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Sukcesywna dostawa worków do zbierania odpadów. Odpowiedzi na pytania.
Data utworzenia: 26.05.2017

ZGKiM/D/1/05/2017 Malbork, 26.05.2017


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/05/2017. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa worków do zbierania odpadów.


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:


Pytanie nr 1. „Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia podaje wymiar worka 500/100x1000x0,04mm – zapis jest niejasny. Proszę o podanie całkowitej szerokości worka po rozłożeniu zakładek”

Odpowiedź:
Całkowita szerokość worka po rozłożeniu zakładek wynosi 700mm.


Pytanie nr 2. „Zamawiający podaje wymiar tasiemki umieszczonej w zakładce jako 75x1000mm. Proszę o doprecyzowanie wymiaru tasiemki, ponieważ powszechnie stosowana tasiemka umieszczona w zakładce bocznej ma szerokość 3-5mm. Szerokość tasiemki min. 75mm stosujemy podczas produkcji worków z taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka. Czy opis przedmiotu zamówienia dotyczy worków z taśmą ściągającą?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania tasiemki umieszczonej w zakładce bocznej o szerokości 3-5mm, długość tasiemki pozostaje bez zmian: 1000mm.


Pytanie nr 3. „Zamawiający podaje rodzaj folii, z jakiej wykonane powinny być worki jako LPD. Proszę o doprecyzowanie czy jest to folia LDPE”

Odpowiedź:
W wyniku omyłki pisarskiej zastosowany został błędny skrót literowy LPD. Zamawiający miał oczywiści na myśli folię wykonaną z LDPE (Low Density Polyethylene – Polietylen Małej Gęstości).


Pytanie nr 4. „W punkcie D) Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje informację aby worki brązowe posiadały dodatek BIO. Proszę o informację:
- jaki dodatek powinien zostać użyty?
- w jakim stopniu zastosowany dodatek powinien przyśpieszyć proces biodegradacji?
- jakie dozowanie w % dodatku przyśpieszającego biodegradację oczekuje Zamawiający (0,5-5%)?”

Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje zastosowania dodatku OXY BIODEGRADOWALNEGO, który przy dozowaniu w ilości ok 2% powinien ulec rozkładowi w okresie około 12 miesięcy.


Pytanie nr 5. „W punkcie VII.6 Zamawiający wyszczególnia dokumenty i oświadczenia, które nie są dołączone do oferty. Wśród wymienionych jest też pkt VII.4., którego w SIWZ nie ma. Ponadto brakuje pkt: II.8., V.4., VII.7., VII.9., XIV.5., XIV.6., XIV.7., XIX.3. Proszę o weryfikację, ewentualną korektę SIWZ”

Odpowiedź:
Zamawiający korzysta z oprogramowania wspomagającego procedury przetargowe, które w przypadku wyłączenia zastosowania jakiegoś punktu nie zmienia numeracji pozostałych punków ważnych dla Zamawiającego. W związku z tym postępowaniu przetargowym obowiązują wszystkie punkty, które są napisane.


_______________________________
Prezes Zarządu - Władysław Krawczyk

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM