Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Komunikat.
Program restrukturyzacji zadłużenia


UMORZENIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH


Szanowni Państwo!


Od dnia 4 sierpnia 2017 r zacznie obowiązywać Uchwała Nr XXXII/329/2017 Rady Miejskiej w Malborku z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2017-2020”

W związku z tym do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. można złożyć wniosek i ubiegać się o umorzenie zadłużenia za korzystanie z mieszkania.

Ile może zostać umorzone?

Program przewiduje dwa warianty umorzenia zadłużenia:
70 %- w przypadku jednorazowej spłaty pozostałej części zadłużenia
(w ciągu 4 m-cy od dnia podpisania porozumienia),
50 %- w przypadku spłaty pozostałej części zadłużenia w ratach
(ilość i terminy spłaty rat ustalone zostaną w porozumieniu z dłużnikiem,
ostatnia rata płatna nie później niż do 30 czerwca 2020 roku).

Kto może ubiegać się o umorzenie zadłużenia?

Do Programu może przystąpić dłużnik , który:
- na dzień 31 maja 2017 roku posiadał zadłużenie powyżej 1 roku za korzystanie z lokalu,
- złoży wniosek o restrukturyzację zadłużenia w terminie 4 miesięcy od dnia obowiązywania uchwały( wniosek do pobrania: w siedzibie ZGKiM Sp. z o.o.  przy ul.Gen.de Gaulle’a 70, oraz na stronie internetowej ZGKiM Sp. z o.o.),
- nie dewastował zajmowanego lokalu i nie wykraczał przeciwko porządkowi domowemu,
- nie zajął lokalu bez zgody Miasta

Kiedy nastąpi umorzenie zadłużenia?

Umorzenie dłużnikowi zadłużenia nastąpi nie później niż do 30 września 2020 roku, po łącznym spełnieniu przez dłużnika następujących warunków:
- spłaty pozostałej części zadłużenia( jednorazowo w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia porozumienia lub w ratach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2020r., w zależności od wybranego przez dłużnika wariantu),
- dokonywania bieżących płatności za korzystanie z lokalu terminowo i w pełnej wysokości,
- uregulowania zaległości powstałych od 31 maja 2017 roku do dnia podpisania porozumienia.

Jaki dług może zostać umorzony?

Umarzane będzie zadłużenie, w skład którego wchodzą: czynsz, opłaty niezależne od właściciela(tj. opłaty za energię cieplną, gaz, wodę, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych), odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, odsetki.


Do pobrania i wypełnienia:
1. WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ ZADŁUŻENIA
2. POROZUMIENIE

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM