Archiwum Zamówień Publicznych

4 czerwca 2019
Budowa budynku wielorodzinnego.
Malbork 04.06.2019r.ZP-01/2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 42 mieszkaniami przy ul. Pasteura w Malborku ” W niniejszym postęp...
Więcej
18 lutego 2019
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego.
Malbork, 25.02.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/02/2019.Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej w formie le...
Więcej
4 lutego 2019
Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.
Malbork, 11.02.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Numer sprawy: ZGKiM/U/1/02/2019. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. ...
Więcej
21 sierpnia 2018
Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnymi przy ul. Pasteura
Malbork, 2018-08-21Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.oGen. de Gaulle'a 7082-200 MalborkINFORMACJA O WYNIKUpostępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo...
Więcej
23 lipca 2018
Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 19
Malbork, 23.07.2018ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/RB/1/06/2018. Nazwa zadania: REMONT DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W OBSZARZE REWITALIZACJI...
Więcej
23 października 2018
Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.
Malbork, 23.10.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/10/2018.Nazwa zadania: Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu o...
Więcej

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP : 5792153175
Regon : 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
fax: (55) 629 86 01
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 24
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 28 13
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 36 59
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2020 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject