Archiwum Zamówień Publicznych

18 kwietnia 2018
Sukcesywna dostawa materiałów betonowych niezbrojonych.
Malbork, 18.04.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2018. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa materiałów betonowych niezbrojonych.Działając na podstaw...
Więcej
28 marca 2018
Usługi dozoru i ochrony mienia.
Malbork, 28.03.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/03/2018. Nazwa zadania: Usługi dozoru i ochrony mienia.1. Działając na podstawie art. 92 ust....
Więcej
6 lutego 2018
Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego
Malbork, 06.02.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/01/2018. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.1. Działając na podstawie art. ...
Więcej

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP : 5792153175
Regon : 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
fax: (55) 629 86 01
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 24
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
fax: (55) 629 86 36
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 28 13
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 36 59
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2019 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject