Cennik odbioru odpadów

Cennik odbioru nw. odpadów obowiązujący od 01.11.2020 r.:

15 01 10 *- Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - 9000,00 zł/brutto/tona-(działalności gospodarcze)
15 02 03 - Sorbenty - 3000,00 zł/brutto/tona
16 01 03 - Zużyte opony - 1650,00 zł/brutto/tona - (działalności gospodarcze)
16 01 03 - Zużyte opony (inne niż osobowe i ciężarowe) - 1650,00 zł/brutto/tona - (działalności gospodarcze)
16 01 19 - Tworzywa sztuczne - 1620,00 zł/t/brutto
16 01 20 - Szkło (odpady z demontażu pojazdów) - 1620,00 zł/t/brutto
17 01 07- Gruz nieruchomości prywatne - do 1,5 ton 155 zł/brutto/ryczałt, powyżej 3 ton za każdą następną 76,05 zł /t/ brutto
17 01 07 - Gruz działalności gospodarcze - do 2 ton 155 zł/brutto/ryczałt, powyżej 2 ton za każdą następną 52,00 zł /t/ brutto
17 01 82 -Wełna mineralna - 1800,00 zł/brutto/tona-(działalności gospodarcze)
17 02 01 - Drewno - 411,00 zł/brutto/tona (działalności gospodarcze
17 03 80- Papa - 1200,00 zł/brutto/tona
17 06 04 - Styropian - 2000,00 zł/brutto/tona
17 06 05- Eternit - 950,00 zł/brutto/tona
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 - 690,00 zł/brutto/tona
19 08 01 - Skratki - 710,00 zł/brutto/tona
20 01 11 - Tekstylia - 1800,00 zł/brutto/tona
20 01 36 - Zużyty Sprzęt elektryczny i Elektroniczny - 3500,00 zł/brutto/tona (działalności gospodarcze)
20 02 01 - Odpady biodegradowalne - 470,00 zł/brutto/tona (działalności gospodarcze, osoby które złożyły deklaracje w której zadeklarowały posiadanie kompostownika)
20 03 01 - Śmieci zmieszane - 690,00 zł/brutto/tona
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe- 1344,00 zł/brutto/tona-(działalności gospodarcze)


Usługa odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 94,22 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 188,48 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 678,46 zł/brutto/msc

Usługa odbioru i utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 86,40 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 151,20 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 345,60 zł/brutto/msc


Usługa odbioru i utylizacji odpadów frakcji makulatura z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 75,60zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów frakcji makulatura z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 151,20 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów frakcji makulatura z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 375,84 zł/brutto/msc


Usługa odbioru i utylizacji odpadów opakowaniowych frakcji szkło z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x na dwa tygodnie - 54,00zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów opakowaniowych frakcji szkło z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x na dwa tygodnie -75,60 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów opakowaniowych frakcji szkło z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x na dwa tygodnie - 272,16 zł/brutto/msc


Usługa odbioru i utylizacja odpadów biodegradowalnych z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 129,60 zł/brutto/msc.
Usługa odbioru i utylizacja odpadów biodegradowalnych z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 172,80 zł/brutto/msc.
Usługa odbioru i utylizacja odpadów biodegradowlanych z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 743,04 zł/brutto/ms


 

Cennik odbioru nw. odpadów obowiązujący od 01.06.2020 r.:

15 01 10*- Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - 9000,00 zł/brutto/tona-(działalności gospodarcze)
15 02 03 - Sorbenty - 3000,00 zł/brutto/tona
16 01 03 - Zużyte opony - 1650,00 zł/brutto/tona - (działalności gospodarcze)
16 01 03 - Zużyte opony (inne niż osobowe i ciężarowe) - 1650,00 zł/brutto/tona - (działalności gospodarcze)
16 01 19 - Tworzywa sztuczne - 1620,00 zł/t/brutto
16 01 20 - Szkło (odpady z demontażu pojazdów) - 1620 zł/t/brutto
17 01 07 - Gruz nieruchomości prywatne - do 1,5 tony 155 zł/brutto/ryczałt, powyżej 1,5 tony za każdą następną 76,05 zł /t/ brutto
17 01 07 - Gruz działalności gospodarcze - do 2 ton 155 zł/brutto/ryczałt, powyżej 2 ton za każdą następną 52,00 zł /t/ brutto
17 01 82 - Wełna mineralna - 1800,00 zł/brutto/tona-(działalności gospodarcze)
17 02 01 - Drewno - 411,00 zł/brutto/tona (działalności gospodarcze
17 03 80 - Papa - 1200,00 zł/brutto/tona
17 06 04 - Styropian - 2000,00 zł/brutto/tona
17 06 05 - Eternit - 950,00 zł/brutto/tona
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 - 690,00 zł/brutto/tona
19 08 01 - Skratki - 710,00 zł/brutto/tona
20 01 11 - Tekstylia - 1800,00 zł/brutto/tona
20 01 36 - Zużyty Sprzęt elektryczny i Elektroniczny - 3500,00 zł/brutto/tona (działalności gospodarcze)
20 02 01 - Odpady biodegradowalne - 470,00 zł/brutto/tona (działalności gospodarcze, osoby które złożyły deklaracje w której zadeklarowały posiadanie kompostownika)
20 03 01 - Śmieci zmieszane - 690,00 zł/brutto/tona
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe- 1344,00 zł/brutto/tona-(działalności gospodarcze)


Usługa odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 94,23 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 188,46 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 678,89 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 86,40 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 151,20 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 345,60 zł/brutto/msc


Usługa odbioru i utylizacji odpadów frakcji makulatura z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 75,60zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów frakcji makulatura z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 151,20 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów frakcji makulatura z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 375,84 zł/brutto/msc


Usługa odbioru i utylizacji odpadów opakowaniowych frakcji szkło z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x na dwa tygodnie - 43,20 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów opakowaniowych frakcji szkło z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x na dwa tygodnie -75,60 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów opakowaniowych frakcji szkło z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x na dwa tygodnie - 272,16 zł/brutto/msc


Usługa odbioru i utylizacja odpadów biodegradowalnych z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 82,08 zł/brutto/msc.
Usługa odbioru i utylizacja odpadów biodegradowalnych z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 151,20 zł/brutto/msc.
Usługa odbioru i utylizacja odpadów biodegradowlanych z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu - 743,04 zł/brutto/msc.

 

 

 

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 12 553 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2022 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject