Cennik odbioru odpadów

 

Cennik obowiązujący od 01.07.2022 r.

15 01 10 *- Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - 10350,00 zł/brutto/tona-(działalności gospodarcze)
15 02 03 - Sorbenty - 3450,00 zł/brutto/tona
16 01 03 - Zużyte opony - 1900,00 zł/brutto/tona - (działalności gospodarcze)
16 01 03 - Zużyte opony (inne niż osobowe i ciężarowe) - 1900,00 zł/brutto/tona - (działalności gospodarcze)
17 02 03 - Tworzywa sztuczne - 1863,00 zł/t/brutto
16 01 20 - Szkło (odpady z demontażu pojazdów) - 1863,00 zł/t/brutto
17 01 07- Gruz nieruchomości prywatne - do 1,5 ton 175 zł/brutto/ryczałt, powyżej 1,5 ton za każdą następną 87,45 zł /t/ brutto
17 01 07 - Gruz działalności gospodarcze - do 2 ton 175 zł/brutto/ryczałt, powyżej 2 ton za każdą następną 59,80 zł /t/ brutto
17 06 04 - Wełna mineralna - 2070,00 zł/brutto/tona-(działalności gospodarcze)
17 02 01 - Drewno - 473,00 zł/brutto/tona (działalności gospodarcze
17 03 80 - Papa - 1380,00 zł/brutto/tona
17 06 04 - Styropian - 2300,00 zł/brutto/tona
17 06 05 - Eternit - 1093,00 zł/brutto/tona
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 - 794,00 zł/brutto/tona
19 08 01 - Skratki - 817,00 zł/brutto/tona
20 01 11 - Tekstylia - 2070,00 zł/brutto/tona
20 01 36 - Zużyty Sprzęt elektryczny i Elektroniczny - 4025,00 zł/brutto/tona (działalności gospodarcze)
20 02 01 - Odpady biodegradowalne - 540,00 zł/brutto/tona (działalności gospodarcze, osoby które złożyły deklaracje w której zadeklarowały posiadanie kompostownika)
20 03 01 - Śmieci zmieszane - 794,00 zł/brutto/tona
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe- 1546,00 zł/brutto/tona-(działalności gospodarcze)

 

 

Usługa odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu – 110,24 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu – 220,52 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu – 780,72 zł/brutto/msc

Usługa odbioru i utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu – 99,36 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu – 173,88 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu – 397,44 zł/brutto/msc

Usługa odbioru i utylizacji odpadów frakcji makulatura z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu – 86,94 ł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów frakcji makulatura z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu – 173,88 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów frakcji makulatura z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu – 432,22 zł/brutto/msc

Usługa odbioru i utylizacji odpadów opakowaniowych frakcji szkło z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x na dwa tygodnie – 62,10 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów opakowaniowych frakcji szkło z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x na dwa tygodnie – 86,94 zł/brutto/msc
Usługa odbioru i utylizacji odpadów opakowaniowych frakcji szkło z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x na dwa tygodnie – 312,98 zł/brutto/msc

Usługa odbioru i utylizacja odpadów biodegradowalnych z 1 pojemnika 120 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu – 149,04 zł/brutto/msc.
Usługa odbioru i utylizacja odpadów biodegradowalnych z 1 pojemnika 240 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu – 198,72 zł/brutto/msc.
Usługa odbioru i utylizacja odpadów biodegradowlanych z 1 pojemnika 1100 l. z częstotliwością 1 x w tygodniu – 854,50 zł/brutto/ms

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 14 024 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2024 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject