Cmentarz Komunalny


Wyszukiwarka osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym dostępna pod adresem poniżej: (kliknij w adres)
  malbork.grobonet.com 

CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH
Obowiązujący od dnia 30 czerwca 2022r.

LP.

ZAKRES USŁUGI

STAWKA w zł. (W TYM 8% VAT)

1.

Wjazd na teren cmentarza:

 

a.

samochodem osobowym

10,00

b.

samochodem osobowym z przyczepą

20,00

c.

samochodem ciężarowym o ładowności do 8,5 t.

30,00

d.

karnet miesięczny dla samochodów osobowych

100,00

e.

karnet miesięczny dla samochodów osobowych z przyczepą

200,00

f.

karnet miesięczny dla samochodów ciężarowych o ładowności do 8,5t.

300,00

2.

Miejsce pod grób ziemny duży na 20 lat

300,00

3.

Miejsce pod grób ziemny mały na 20 lat

150,00

4.

Miejsce pod grób duży – przedłużenie na 20 lat (opłata prolongacyjna)

300,00

5.

Miejsce pod grób mały - przedłużenie na 20 lat (opłata prolongacyjna)

150,00

6.

Opłata eksploatacyjna za grób na 20 lat

350,00

7.

Opłata eksploatacyjna za grób  stosowana do każdego pogrzebu

350,00

8.

Za opóźnienie we wniesieniu opłaty (za każdy rok)

50,00

9.

Opłata za miejsce pod grób murowany dwuosobowy na 99 lat

3 200,00

10.

Budowa grobowca dwu osobowego - wykonuje Zarządca Cmentarza wg. norm, stawek i czynników niezbędnych do wyceny robót budowlanych zawartych w aktualnie obowiązujących  średnio rynkowych cennikach materiałów, sprzętu oraz kosztów pracy ustalonymi na podstawie notowań rynku budowlanego (np. wydawnictwa Sekocenbud) które zawarte zostały w kosztorysie)

zał.  aktualny kosztorys budowy

11.

Opłata za rezerwację grobu ziemnego dużego  (na 20 lat) uwzględniająca poz.  nr. 2

750,00

12.

Opłata za rezerwację grobu ziemnego małego (na 20 lat) uwzględniająca poz. nr. 3

375,00

13.

 Przy pochówku uzupełnienie opłaty eksploatacyjnej proporcjonalnie do daty ważności rezerwacji grobu

-

14.

Opłata za postawienie nagrobka, płyty nagrobnej lub skrzyni ozdobnej – grób duży

150,00

15.

Opłata za postawienie nagrobka, płyty nagrobnej lub skrzyni ozdobnej – grób mały

75,00

16.

Opłata za niszę w kolumbarium – na okres 20 lat

3 500,00

17.

Opłata za każdą następną urnę umieszczoną w niszy

900,00

18.

Opłata eksploatacyjna za każda urnę umieszczoną w niszy, płatne przy pochówku

175,00

19.

Opłata nadzoru nad robotami, wskazanie miejsca pochówku

190,00

20.

Korzystanie z kaplicy

190,00

21.

Dopłata za świadczenie usług pogrzebowych w dni wolne od pracy

310,00

22.

Dopłata za świadczenie usług w dni robocze po godz. pracy Administracji

Poniedziałek    15:00 – 18:00

Wtorek        15:00 – 18:00

Środa          17:00 – 18:00

Czwartek       15:00 – 18:00

Piątek          15:00 – 18:00

 

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00UWAGA:

1. Istnieje możliwość rozłożenia na 10 miesięcznych rat opłaty za przedłużenie grobu na indywidualny wniosek zainteresowanych osób kierowany do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku.

2. Dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest bezpłatny przejazd na terenie cmentarza pojazdem udostępnionym przez Zarządcę (zgłoszenie w biurze).


Komunikat: INFORMACJA O ŚWIADCZENIU DODATKOWYCH USŁUG

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Spółka z o.o. informuje zainteresowane osoby o świadczeniu usług związanych z opieką i pielęgnacją grobów oraz miejsc pochówku świadczonych przez pracowników zatrudnionych w ZGKiM w Malborku Sp. z.o.o.

Pielęgnacja grobów na Cmentarzu Komunalnym w Malborku - Oferta:  POBIERZ

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik biura kaplicy przedpogrzebowej.

Numer konta Cmentarza Komunalnego: 45 1600 1462 1023 9227 4000 0031 - BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna


Regulamin świadczenia usług przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24 -  POBIERZ


Regulamin porządkowy Cmentarza Komunalnego w Malborku.


Mapa Cmentarza Komunalnego w Malborku

Komunikat: Informacje niezbędne do dokonania ekshumacji -  POBIERZ


Komunikat:
Przypomina się że wnoszona opłata za grób i rezerwację miejsca pod grób obejmuje okres 20 lat. Po tym okresie bez wezwania zarządcy cmentarza należy ponownie opłacić miejsce za istniejący już grób, lub za miejsce rezerwowane według cen obowiązujących w danym roku zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta Malborka. W przypadku nie uiszczenia wyżej wymienionych opłat miejsce może być udostępnione innej osobie. Postępowanie takie wynika z przepisów ustawy z dnia 31.01.1959r. o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych ( Dz. U. Nr 23 poz. 295 z 2000 roku z późniejszymi zmianami ), która w art. 7 ust. 2 stwierdza: "Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnawiane." W związku z powyższym prosi się o regulowanie zaległych opłat w biurze cmentarza.


 
Budynek kaplicy
Wnętrze kaplicy

Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel. 55 629 86 00
e-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
nr konta BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna: 45 1600 1462 1023 9227 4000 0031

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 14 024 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2023 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject