Cmentarz Komunalny


Wyszukiwarka osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym
Dostępna pod adresem poniżej: (kliknij w adres)
  malbork.grobonet.com 

CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH Obowiązujący od dnia 9 listopada 2018r.

1. Wjazd na teren cmentarza samochodem:

a) osobowym - 10 zł.
b) ciężarowym o ład. do 1 tony - 30 zł.
c) karnet miesięczny dla osobowych - 100 zł.
d) karnet miesięczny dla ciężarowych - 300 zł.


2. Grób - otwarcie mogiły (pochowanie) - 300 zł.

a) Pogłębienie zwykłego grobu ziemnego - 150 zł.

3. Opłata eksploatacyjna stosowana do każdego pogrzebu - 350 zł.

a) Grób - przedłużenie na 20 lat - 300 zł.

4) Opłata eksloatacyjna stosowana do przedłużenia miejsca pochówku - 350zł.

a) za opóźnienie we wniesieniu opłaty (za każdy rok) - 35 zł.

5) Opłata za miejsce pod grób murowany dwuosobowy - 3200 zł.
6) Opłata za rezerwacje miejsca (na 20 lat) - 750 zł.

a) za opóźnienie we wniesieniu opłaty (za każdy rok) - 38 zł.


7) Opłata za postawienie nagrobka, płyty nagrobnej lub skrzyni ozdobnej - 130 zł.
8) Dla grobów małych i urn stosuje się 50% w/w stawek od pkt. 2 do pkt. 7
9) Opłata nadzoru nad robotami, wskazanie miejsca pochówku - 190 zł.
10) Kaucja na pozostawienie miejsca pochówkowego w stanie nie pogorszonym - 250 zł.
11) Korzystanie z kaplicy - 130 zł.
12) Dopłata za świadczenie usług pogrzebowych w dni wolne od pracy - 310 zł.

UWAGA:

1. Istnieje możliwość rozłożenia na 10 miesięcznych rat opłaty za przedłużenie grobu na indywidualny wniosek zainteresowanych osób kierowany do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku.

2. Dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest bezpłatny przejazd na terenie cmentarza pojazdem udostępnionym przez Zarządcę (zgłoszenie w biurze).


Regulamin porządkowy Cmentarza Komunalnego w Malborku.     Pielęgnacja grobów na Cmentarzu Komunalnym w Malborku - Oferta


Mapa Cmentarza Komunalnego w Malborku

Komunikat: INFORMACJA O ŚWIADCZENIU DODATKOWYCH USŁUG

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Spółka z o.o. informuje zainteresowane osoby o świadczeniu usług w zakresie porządkowania mogił i miejsc rezerwowanych. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik biura kaplicy przedpogrzebowej. Oferta


Komunikat: Informacje niezbędne do dokonania ekshumacji -  POBIERZ


Komunikat:
Przypomina się że wnoszona opłata za grób i rezerwację miejsca pod grób obejmuje okres 20 lat. Po tym okresie bez wezwania zarządcy cmentarza należy ponownie opłacić miejsce za istniejący już grób, lub za miejsce rezerwowane według cen obowiązujących w danym roku zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta Malborka. W przypadku nie uiszczenia wyżej wymienionych opłat miejsce może być udostępnione innej osobie. Postępowanie takie wynika z przepisów ustawy z dnia 31.01.1959r. o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych ( Dz. U. Nr 23 poz. 295 z 2000 roku z późniejszymi zmianami ), która w art. 7 ust. 2 stwierdza: "Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnawiane." W związku z powyższym prosi się o regulowanie zaległych opłat w biurze cmentarza.


 
Budynek kaplicy
Wnętrze kaplicy

Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel. 55 629 86 00 wewnętrzny: 632
e-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2021 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject