Drogownictwo

Drogownictwo (drogi miejskie i powiatowe) - usługi w ramach drogownictwa obejmują:

  • realizację zleceń z zakresu budowy chodników oraz gminnych i miejskich dróg dojazdowych
  • prace związane z utrzymaniem nawierzchni już istniejących (remonty, modernizacje, przebudowy, naprawy poawaryjne).
  • pionowe i poziome oznakowanie dróg i dekoracja miasta.
  • kompleksowe działania w utrzymaniu czystości dróg.
  • uzupełniane poprzez prowadzenie napraw cząstkowych i powierzchniowych nawierzchni dróg, chodników i placów.

 


Kontakt:
55 629 86 00 wewętrzny: 612

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 14 024 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2023 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject