Fundusz dopłat w BGK

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ DOPŁAT W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ZASILANY ŚRODKAMI BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU BEZZWROTNEGO WSPARCIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO


Kompleksowy remont siedmiu pustostanów pustostanów znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Malbork.
Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.
Zakres prac:
Przedmiotem zadania jest remont i przebudowa siedmiu niezamieszkałych lokali mieszkalnych należących do zasobów gminy Malbork znajdujących się przy ulicach: Ciepła 10/3 Ciepła 10/5 Chopina 58/4, Sienkiewicza 17/2, Nowowiejskiego 4/10, Główna 10/1 E. Orzeszkowej 25/2
Zadanie zostało podzielone na dwie części.


Całkowity koszt inwestycji to wartość 781 094,30 zł, z czego kwota bezzwrotnego dofinansowania z BGK wyniosła 576 244,65 zł, co stanowi 80% wartości przedsięwzięcia.
Dofinansowanie: 576 244,65 zł.
Koszty kwalifikowane: 720 305,82 zł
Całkowita wartość inwestycji: 781 094,30 zł
Termin realizacji: grudzień 2023r.

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 14 024 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2023 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject