Informacje o zakładzie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. powstał w 1945r.
Po przekształceniu Zakładu Budżetowego, jako Spółka prawa handlowego funkcjonuje od 31.12.2007r.

Przedmiotem działalności ZGKiM w Malborku Sp. z o.o. jest:
- Zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi
- Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
- Gospodarka odpadami
- Letnie i zimowe utrzymanie czystości miasta
- Roboty drogowe
- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych
- Świadczenie usług pogrzebowych
- Zarządzanie cmentarzami
- Parkingi
- Obsługa imprez miejskich

 

Możemy poszczycić się długoletnim doświadczeniem w realizowaniu usług infrastrukturalnych i komunalnych.

Stawiając sobie jako nadrzędny cel w naszej działalności zadowolenie społeczeństwa lokalnego staramy się każdego dnia ulepszyć jakość świadczonych przez nas usług.

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 14 024 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2023 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject