Nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych.

Dodano: 2023-02-10 08:55:30 Kategoria: Przetargi na lokale / garaże

Burmistrz Miasta organizuje przetarg nieograniczony
na najem lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

1) ul. Stare Miasto 21 (pawilon handlowy) wadium 500 zł

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń wraz z toaletą.
ul. Stare Miasto 21 (powierzchnia 34,85m2) czynsz miesięczny 15,00zł/m2+23VAT

2) ul. Stare Miasto 21/16 (pawilon handlowy) wadium 500 zł

Lokal składa się z jednego pomieszczenia korytarza i dwóch toalet.
ul. Stare Miasto 21/16 (powierzchnia 35,20m2) czynsz miesięczny 15,00zł/m2+23VAT

3) ul. Armii Krajowej 77 (garaż) wadium 200zł
ul. Armii Krajowej 77 czynsz miesięczny 105zł +23VAT


4) Mickiewicza 82/3 (garaż) wadium200zł
Mickiewicza 82/3 czynsz miesięczny 150zł +23VAT

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 27.01.2023r roku w świetlicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. przy ul.Gen. de Gaulle’a 70 o godzinie 11.30

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 629-86-15
Przystępujący na dwa dni przed przetargiem winien wpłacić wadium na konto Bank BGŻ BNP ParibasS.A.O/Malbork konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440 (dowód wpłaty do okazania).
W dniu przetargu od godziny 8.00 do 9.00 będzie można oglądać przedmiotowy lokal.
Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy. Z treścią umowy
najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w ZGKiM Sp.z o.o pokój nr 4. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą
przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium
przepada. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 12 553 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2023 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject