Przetarg - lokale.

Dodano: 2019-10-08 11:55:44 Kategoria: Przetargi na lokale / garaże

Burmistrz Miasta Malborka organizuje 
Przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 1) ul. Mickiewicza 82 (garaż) - wadium 200 zł
 2) Al. Sprzymierzonych 131/G6 (garaż) - wadium 400 zł
 3) Gen. Maczka 19-21/1 (garaż) - wadium 200zł 


Cena wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi:

- ul. Mickiewicza 82 (16,00m2) 6,00zł/m2 + 23% VAT
- Al. Sprzymierzonych 131/G6 (16,36m2) 10,00zł/m2 + 23% VAT
- Gen. Maczka 19-21/1 (garaż)+C.O. (17,80m2) 1,90zł/m2 + 23% VAT

 

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. organizuje
przetarg nieograniczony
na najem garażu położonego w budynku przy:

1) ul. Westerplatte 20-22/3 (garaż) 123zł (netto) ryczałt - wadium 400 zł

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 22.10.2019r roku w świetlicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. przy ul.Gen. de Gaulle’a 70 o godzinie 11.30

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 629-86-15.

Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu wpłacić wadium w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o od godziny 9.00 do 11.00.

W dniu przetargu od godziny 8.00 do 9.00 będzie można oglądać przedmiotowy lokal.

Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy. Z treścią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w ZGKiM Sp.z o.o pokój nr 10. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP : 5792153175
Regon : 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
fax: (55) 629 86 01
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 24
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 28 13
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 36 59
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2019 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject