Przetarg - lokale.

Dodano: 2020-06-23 14:51:58 Kategoria: Przetargi na lokale / garaże

Burmistrz Miasta Malborka organizuje
Przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynkach przy

1) Reymonta 26 (garaż) wadium 200zł
2) Pl. Słowiański 17G pomieszczenie gospodarcze wadium 200 zł

 

Cena wywoławcza czynszu za1m2 powierzchni użytkowej wynosi:

- Reymonta 26 (24,00m2) 4,70zł/m2 + 23% VAT
- Pl. Słowiański 17 /G ( 26,28m2) 3,00zł/m2 + 23% VAT


Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku  Sp.z o.o. organizuje
przetarg nieograniczony
na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy:

 

1) Kopernika 8/1A lokal użytkowy (24,81m2) 20,70 zł/m2 + 23% VATzł (netto ) wadium 500 zł

2) Warsztat w centrum miasta przy ul. Słowackiego 64 A/2 pow.kub.163,53m2 wadium 1500 zł
ogrodzony teren ok. 410 m2.
Ryczałt miesięczny 3000,00 zł (netto)

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 07.07.2020r roku w świetlicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. przy ul.Gen. de Gaulle’a 70 o godzinie 11.30
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 629-86-15
Przystępujący na dwa dni przed przetargiem winien wpłacić wadium na konto Bank BGŻ BNP ParibasS.A.O/Malbork konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440 dowód wpłaty do okazania.

W dniu przetargu od godziny 8.00 do 9.00 będzie można oglądać przedmiotowy lokal.

Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy. Z treścią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w ZGKiM Sp.z o.o pokój nr 10. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP : 5792153175
Regon : 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
fax: (55) 629 86 01
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 24
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 28 13
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 36 59
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2020 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject