Przetarg na najem lokali użytkowych

Dodano: 2023-02-10 08:59:24 Kategoria: Przetargi na lokale / garaże

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o.
organizuje przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

1) ul. Poczty Gdańskiej 4 (powierzchnia 40,00m2) czynsz miesięczny 8,00zł/m2+23VAT
wadium 500 zł
Lokale przeznaczone są na działalność kancelaryjną,biurową i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z siedzibą Sądu Rejonowego w Malborku.

3) ul.Mickiewicza 36/2 (powierzchnia 32,00m2)
Lokal składa się z czterech pomieszczeń i korytarza.Lokal wymaga remontu stawka czynszu do negocjacji

4) M. Konopnickiej 6 PRZYCHODNIA LEKARSKA
Lokal składa się z czterech pomieszczeń,wymaga remontu stawka czynszu do negocjacji. Usługi związane z działalnością medyczną.
wadium 500 zł

5) ul. Słowackiego 64/7 150zł+23%VAT wadium 200 zł

6) ul. Westerplatte 20-22/7 150zł +23%VAT wadium 200 zł

 


Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 21.02.2023r roku w świetlicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. przy ul.Gen. de Gaulle’a 70 o godzinie 11.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 629-86-15
Przystępujący na dwa dni przed przetargiem winien wpłacić wadium na konto Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440 (dowód wpłaty do okazania).
W dniu przetargu od godziny 8.00 do 9.00 będzie można oglądać przedmiotowy lokal.
Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy. Z treścią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w ZGKiM Sp.z o.o pokój nr 4. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 12 553 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2023 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject