Przetarg na najem lokali użytkowych.

Dodano: 2022-06-07 08:49:18 Kategoria: Przetargi na lokale / garaże

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
organizuje przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy:

 

1) ul. Poczty Gdańskiej 2 (powierzchnia 39,00m2) czynsz miesięczny 20,00zł/m2+23VAT
Lokal jest przeznaczony na działalność kancelaryjną,biurową i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z siedzibą Sądu Rejonowego w Malborku.

2) ul. Marii Konopnickiej 6 PRZYCHODNIA LEKARSKA (powierzchnia 50,25m2) czynsz miesięczny 14,00zł/m2+23VAT
Lokal jest przeznaczony na działalność medyczną.

 

ZGKiM Sp.z o.o organizuje także przetarg nieograniczony na najem garaży położonych przy:

 

1) ul. Słowackiego 64/7 (garaż) -150 zł ryczałt miesięczny +23% VAT -wadium 400 zł

2) ul. Słowackiego 64/11 (garaż) -150 zł ryczałt miesięczny +23% VAT -wadium 400 zł

 

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 13.06.2022r roku w świetlicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. przy ul.Gen. de Gaulle’a 70 o godzinie: 11:30

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 629-86-15

 

Przystępujący na dwa dni przed przetargiem winien wpłacić wadium na konto BNP Paribas Bank Polska S.A. nr:
87 2030 0045 1110 0000 0146 6440
Dowód wpłaty do okazania.

 

W dniu przetargu od godziny 8:00 do 9:00 będzie można oglądać przedmiotowy lokal.

 

Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy.
Z treścią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w ZGKiM w Malborku Sp. z o.o. pokój nr 4.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 12 553 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2022 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject