Przetarg nieograniczony - najem lokali użytkowych.

Dodano: 2023-09-18 14:21:50 Kategoria: Przetargi na lokale / garaże

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
Sp.z o.o. organizuje przetarg nieograniczony

na najem lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

1) ul. Mickiewicza 36/2 (powierzchnia 32,00m2)
Lokal składa się z czterech pomieszczeń i korytarza. Lokal wymaga remontu stawka czynszu do negocjacji

2) ul. Słowackiego 64 ryczałt miesięczny 1000 zł (netto)
wadium 500 zł
Lokal użytkowy znajduje się w centrum Miasta Malborka, posiada charakter warsztatu naprawczego z przynależnym WC. Teren na którym znajduje się lokal jest ogrodzony.

3) ul. Marii Konopnickiej 6/6 PRZYCHODNIA LEKARSKA(powierzchnia 50,25m2)
czynsz miesięczny 14,00zł /m2+23%VAT. Usługi związanie z działalnością medyczną
wadium 500 zł

4) ul. Westerplatte22-20/4 (garaż) 150zł +23%VAT
wadium 200 zł

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 26.09.2023r roku w świetlicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. przy ul.Gen. de Gaulle’a 70 o godzinie 11.30
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 629-86-15

Przystępujący na dwa dni przed przetargiem winien wpłacić wadium na konto
Bank BGŻ BNP ParibasS.A.O/Malbork konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440 (dowód wpłaty do okazania).
W dniu przetargu od godziny 8.00 do 9.00 będzie można oglądać przedmiotowy lokal.
Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy. Z treścią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w ZGKiM Sp.z o.o pokój nr 18.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 14 024 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2023 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject