Przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Dodano: 2024-05-17 10:56:19 Kategoria: Przetargi na lokale / garaże

Burmistrz Miasta Malborka organizuje
Przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynkach przy:


1) Stare Miasto 21/9 (pawilon handlowy) wadium 500 zł
Lokal składa się z dwóch pomieszczeń wraz z toaletą.
ul. Stare Miasto 21/9 (powierzchnia 34,85m2) czynsz miesięczny 15,00zł/m2+23VAT


2) Pl. Słowiański 17 A (powierzchnia 26,28m2). wadium 500 zł
Lokal składa się z dwóch pomieszczeń,wymaga remontu stawka czynszu do negocjacji.


Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 28.05.2024r roku w świetlicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. przy ul.Gen. de Gaulle’a 70 o godzinie 11.30
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 629-86-15

Przystępujący na dwa dni przed przetargiem winien wpłacić wadium na konto
Bank BGŻ BNP ParibasS.A.O/Malbork konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440 (dowód wpłaty do okazania).

Przedmiotowe lokal zostaną udostępnione zainteresowanym do oglądania po wcześniej uzgodnionym terminie tel. 509142410
Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy.
Z treścią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w ZGKiM Sp.z o.o pokój nr 18.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 14 024 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2024 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject