Wspólnoty Mieszkaniowe


KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo

 

Otrzymacie od Administratora dokumentację pisemną pozwalająca w sytuacji pandemii wykonać stosowną dokumentację eksploatacyjno-prawną za lata 2019 i 2020.

 

W związku z trwająca pandemią i wciąż realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia poprzez możliwości zarażenia wirusem COVID-19 w trakcie kontaktów na spotkaniach.

Z uwagi na to, brak jest możliwości zorganizowania zebrania rocznego Wspólnoty Mieszkaniowej w dotychczasowej formie.

Z uwagi na pandemię dopuszczalne jest jako właściwe w zastosowaniu przepisów Ustawy tarczy COVID (zalecenia Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego) realizacja podstawowych uchwał Wspólnoty w formie indywidualnego zbierania głosów zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Poz. 737 z 2019r.).

 

Zapewniamy, że Zarządca na bieżąco monitoruje stan finansów Wspólnoty, opłaca w terminie wszystkie faktury i załatwia bieżące sprawy Wspólnoty.

 

Przekazujemy Państwu dokumenty dotyczące rozliczenia roku 2019 i 2020, propozycje zaliczek na rok 2021 oraz plany zamierzeń remontowo-eksploatacyjnych na rok 2021 wraz z kartami do głosowania  w wyżej wymienionym trybie.

W nadesłanych propozycjach znajduje się miejsce, w którym mogą Państwo zgłosić wolne wnioski dotyczące funkcjonowania Wspólnoty.

 

Zwracamy się z prośbą o wpisanie swoich danych: imienia, nazwiska ze złożeniem czytelnego podpisu z zagłosowaniem „ZA”/„PRZECIW” oraz zwrot podpisanych kart za pośrednictwem:

  1. wrzucenie do skrzynki Administratora
  2. poczty na adres: ZGKiM Sp. z o.o., ul. Gen de Gaulle’a70, 82-200 Malbork,
  3. poczty email: zebrania@zgkim.malbork.pl

 


 

Spis numerów telefonów Działu Usług Mieszkaniowych

 

1. Biuro Obsługi Mieszkańca: 55 629 86 15

    Telefon główny: 55 629 86 00

2. Awarie (po godzinie 15:00):

Dyżur hydraulika: 605-824-069
Dyżur elektryka: 660-202-982

3. Numery kontaktowe do Techników i Administratorów:

    Pobierz

 


 

 

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 14 524 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
tel. kom.: (+48) 506-229-754
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2024 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject