Wspólnoty Mieszkaniowe


KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo

 

Otrzymacie od Administratora dokumentację pisemną pozwalająca w sytuacji pandemii wykonać stosowną dokumentację eksploatacyjno-prawną za lata 2019 i 2020.

 

W związku z trwająca pandemią i wciąż realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia poprzez możliwości zarażenia wirusem COVID-19 w trakcie kontaktów na spotkaniach.

Z uwagi na to, brak jest możliwości zorganizowania zebrania rocznego Wspólnoty Mieszkaniowej w dotychczasowej formie.

Z uwagi na pandemię dopuszczalne jest jako właściwe w zastosowaniu przepisów Ustawy tarczy COVID (zalecenia Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego) realizacja podstawowych uchwał Wspólnoty w formie indywidualnego zbierania głosów zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Poz. 737 z 2019r.).

 

Zapewniamy, że Zarządca na bieżąco monitoruje stan finansów Wspólnoty, opłaca w terminie wszystkie faktury i załatwia bieżące sprawy Wspólnoty.

 

Przekazujemy Państwu dokumenty dotyczące rozliczenia roku 2019 i 2020, propozycje zaliczek na rok 2021 oraz plany zamierzeń remontowo-eksploatacyjnych na rok 2021 wraz z kartami do głosowania  w wyżej wymienionym trybie.

W nadesłanych propozycjach znajduje się miejsce, w którym mogą Państwo zgłosić wolne wnioski dotyczące funkcjonowania Wspólnoty.

 

Zwracamy się z prośbą o wpisanie swoich danych: imienia, nazwiska ze złożeniem czytelnego podpisu z zagłosowaniem „ZA”/„PRZECIW” oraz zwrot podpisanych kart za pośrednictwem:

  1. wrzucenie do skrzynki Administratora
  2. poczty na adres: ZGKiM Sp. z o.o., ul. Gen de Gaulle’a70, 82-200 Malbork,
  3. poczty email: zebrania@zgkim.malbork.pl

 


 

Spis numerów telefonów Działu Usług Mieszkaniowych

 

1. Biuro Obsługi Mieszkańca: 55 629 86 15

    Telefon główny: 55 629 86 00

2. Awarie (po godzinie 15:00): 512 418 570


3. Lokale Gminne:

    Administrator, wewnętrzny: 609

    Technik, wewnętrzny: 610


4. Wspólnoty Mieszkaniowe:

    Księgowość, wewnętrzny: 631

    

ADMINISTRATORZY:
 
REJON:NR WEWNĘTRZNY REJON:NR WEWNĘTRZNY REJON:NR WEWNĘTRZNY
500- LECIA62817 MARCA646BRUKOWA623
ALEJA RODŁAANDERSACHODKIEWICZA
ARMII KRAJOWEJAL. WOJSKA POLSKIEGOCEGLANA
CIEPŁACHOPINAGŁÓWNA
DE GAULLE'AKOCHANOWSKIEGOJAGIELLOŃSKA
GRUDZIĄDZKAKRAKOWSKA 1- (ORZESZKOWEJ 6)KONOPNICKIEJ
GRUNWALDZKAKRAKOWSKAKOŚCIUSZKI
KOPERNIKAKRASZEWSKIEGOOGRODOWA
KOSZYKOWAMICKIEWICZARODZIEWICZÓWNY
MACZKANOGATOWAPLAC SŁOWIAŃSKI
MAŁACHOWSKIEGOORZESZKOWEJSŁOWACKIEGO
NARUTOWICZA PL.WYSPIAŃSKIEGOSTARE MIASTO
NORWIDAŁOKIETKASZYMANOWSKIEGO
NOWOWIEJSKIEGOPUŁASKIEGOTCZEWSKA
PIŁSUDSKIEGOREYMONTAWITOSA
PLAC WOLNOŚCISIKORSKIEGOWIOSENNA
POCZTY GDAŃSKIEJWOŁYŃSKAŻEROMSKIEGO
SIENKIEWICZAZAKOPIAŃSKA 
SKŁODOWSKIEJZAPOLSKIEJ
TORUŃSKAZAMENHOFA
WARSZAWSKA 
WESTERPLATTE
WIŚLANA

 

TECHNICY:
        
REJON:NR WEWNĘTRZNY REJON :NR WEWNĘTRZNY REJON :NR WEWNĘTRZNY
ALEJA RODŁA634ARMII KRAJOWEJ(BEZ 108)613GRUDZIĄDZKA635
BRUKOWA500- LECIAKONOPNICKIEJ 61A-C
CIEPŁA17 MARCANARUTOWICZA
DE GAULLE'ACEGLANANOGATOWA
CHODKIEWICZAGŁÓWNANARUTOWICZA
CHOPINAKOCHANOWSKIEGOORZESZKOWEJ 12-12A
MACZKAKONOPNICKIEJ 5STARE MIASTO
MICKIEWICZA( BEZ 3-4)KOPERNIKASŁOWACKIEGO
NORWIDAKOSZYKOWAWITOSA
NOWOWIEJSKIEGOKOŚCIUSZKI 
SIENKIEWICZAMAŁACHOWSKIEGO
SIKORSKIEGOMICKIEWICZA 3-4
TORUŃSKAOGRODOWA
WESTERPLATTEPIŁSUDSKIEGO
WIŚLANAPLAC SŁOWIAŃSKI
ŻEROMSKIEGO 23PL.WYSPIAŃSKIEGO
 PLAC WOLNOŚCI
REJON:NR WEWNĘTRZNYPOCZTY GDAŃSKIEJ 17-18
ANDERSA606PSTROWSKIEGO
ARMII KRAJOWEJ 108RODZIEWICZÓWNY
AL. WOJSKA POLSKIEGOTCZEWSKA
GRUNWALDZKAWARSZAWSKA
JAGIELLOŃSKAWIOSENNA
KRAKOWSKA 1- (ORZESZKOWEJ 6)WOŁYŃSKA
KRASZEWSKIEGOŻEROMSKIEGO(BEZ 23)
ORZESZKOWEJ 
REYMONTA
POCZTY GDAŃSKIEJ (BEZ 17-18)

    

 


5. Z-ca Kierownika DUM, wewnętrzny: 634

6. Kierownik DUM, wewnętrzny: 611

 

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 12 553 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2022 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject