Remont części wspólnych budynków - Mickiewicza 36 w Malborku.

Dodano: 2020-06-30 14:56:41 Kategoria: Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Mickiewicza 36 w Malborku.

 

Załączniki:

1.Ogłoszenie BZPPOBIERZ
2.Przedmiar robótPOBIERZ
3.SIWZPOBIERZ
4.STWIORPOBIERZ
5.Formularz ofertowyPOBIERZ
6.Oświadczenie WykonawcyPOBIERZ
7.Wykaz robót budowlanychPOBIERZ
8.Grupa kapitałowaPOBIERZ
9.Informacja o podwykonawcachPOBIERZ
10.Zobowiązanie podmiotów trzecichPOBIERZ
11.Projekt umowyPOBIERZ

 


 

 Informacja z sesji otwarcia ofert:  POBIERZ


 

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP : 5792153175
Regon : 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
fax: (55) 629 86 01
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 24
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 28 13
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 36 59
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2020 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject