Zieleń

Utrzymanie zieleni miejskiej - tereny obsługiwane przez Zakład to głównie nieużytki i łąki, a także trawniki, tereny parkowe i zieleń przyuliczna, na których prowadzone są prace pielęgnacyjne (koszenie, grabienie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, sadzenie, sianie, cięcie drzew i krzewów) oraz konserwacyjne. W okresie zimowym do obowiązków ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. należy odśnieżanie infrastruktury znajdującej się na miejskich terenach zielonych (ciągi piesze, schody, ławki, miejsca pamięci narodowej). Prace te wykonuje ręcznie i z wykorzystaniem urządzeń pomocniczych, takich jak kosiarki i zamiatarki.

Efekt pracy działu zieleni i drogownictwa.
Usuwanie wiatrołomów.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. informuje, iż prowadzi sprzedaż drewna opałowego, pochodzącego z parku miejskiego, w cenie 120 zł brutto za 1mp. - gatunek: lipa, topola oraz 150 zł brutto za 1mp. gatunek: klon, jesion, wiąz, brzoza. Sprzedaż drewna wyłącznie dla mieszkańców miasta Malborka w ilości nie większej niż 5mp. na gospodarstwo domowe. W cenie drewna wliczony jest transport.
Kontakt:
Andrzej Puzio 505 184 538 lub 55 629-86-12

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP : 5792153175
Regon : 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
fax: (55) 629 86 01
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 24
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 28 13
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 36 59
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2020 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject