Zieleń

Utrzymanie zieleni miejskiej - tereny obsługiwane przez Zakład to głównie nieużytki i łąki, a także trawniki, tereny parkowe i zieleń przyuliczna, na których prowadzone są prace pielęgnacyjne (koszenie, grabienie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, sadzenie, sianie, cięcie drzew i krzewów) oraz konserwacyjne. W okresie zimowym do obowiązków ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. należy odśnieżanie infrastruktury znajdującej się na miejskich terenach zielonych (ciągi piesze, schody, ławki, miejsca pamięci narodowej). Prace te wykonuje ręcznie i z wykorzystaniem urządzeń pomocniczych, takich jak kosiarki i zamiatarki.

Efekt pracy działu zieleni i drogownictwa.
Usuwanie wiatrołomów.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. informuje, iż z uwagi na przerwę w okresie lęgowym dla ptaków trwającym od 15.10 do 28.02 przyjmie zlecenia na wykonanie n/w usług w zakresie :

1. Wycinanie drzew w okresie 15.10 - 28.02.

2. Obcinanie i przycinanie gałęzi drzew w okresie jesienno-zimowo-wiosennym

3. Sprzedaż drewna opałowego:
- miękkie ( topola, lipa, świerk ) w cenie 250,00 zł brutto za 1 mp
- twarde ( jesion, klon, dąb, grab ) w cenie 300,00 zł brutto za 1 mp


Informacje można uzyskać pod nr tel. 505 184 538

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 14 024 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2023 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject