Remont części wspólnych budynków - 17 Marca 23 w Malborku.

Dodano: 2020-12-17 07:57:57 Kategoria: Zamówienia Publiczne

05.01.2021.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - POBIERZ


21.12.2020.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy 17 Marca 23 w Malborku.
POBIERZ


17.12.2020.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy 17 Marca 23 w Malborku. 
POBIERZ 

Modyfikacja treści SIWZ - POBIERZ

 


17.12.2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy 17 Marca 23 w Malborku.

1. Ogłoszenie BZP,
2. SIWZ,
3. Formularz ofertowy,
4. Oświadczenie wykonawcy,
5. Wykaz robót budowlanych,
6. Grupa kapitałowa,
7. Informacja o podwykonawcach,
8. Zobowiązanie podmiotów trzecich,
9. Projekt umowy,
10. Przedmiar robót - dach,
11. Przedmiar robót - izolacja pionowa,
12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
13. Zgłoszenie o rozpoczęciu robót,
14. Opinia konserwatorska.


 

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2021 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject