Remont części wspólnych budynków - Orzeszkowej 5 w Malborku.

Dodano: 2020-12-16 12:51:27 Kategoria: Zamówienia Publiczne

31.12.2020.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - POBIERZ


21.12.2020.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Roboty budowlane: Remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Orzeszkowej 5 w Malborku.

POBIERZ 


16.12.2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Orzeszkowej 5 w Malborku.

1. Ogłoszenie BZP
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Wykaz robót budowlanych
6. Grupa kapitałowa
7. Informacja o podwykonawcach
8. Zobowiązanie podmiotów trzecich
9. Projekt umowy
10. Przedmiar robót
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
12. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót
13. Opinia konserwatorska.


 

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2021 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject